Iemand zei eens tegen mij: “Als je wilt weten waar je goed in bent, dan hoef je dat helemaal niet zelf te bedenken. Je moet je alleen proberen te herinneren waar andere mensen jou voor aanwijzen als ze iets gedaan willen hebben. Als ze zeggen: “Oh, dat moet je die en die vragen, die kan dat heel goed.”

In mijn geval kom je dan uit op  ‘stukjes schrijven’. Ik vind zelf de omschrijving ‘stukjes schrijven’ een beetje denigrerend voor de columns en de artikelen die ik schrijf, maar feitelijk komt het daar wel op neer. Ik ben een geboren schrijver. Een schrijver omdat ik (nog) beter op papier dan mondeling kan verwoorden wat ik te melden heb. Of wat iemand anders te melden heeft trouwens, want ik schrijf ook graag interview en reportages.

Mijn stijl is heel herkenbaar. Vlot, leesbaar en toegankelijk.

Zelfs inhoudelijk zware stukken probeer ik zo prettig mogelijk leesbaar te maken. Met in gedachte één van mijn motto’s: Waarom zou je iets op papier zetten als er vervolgens niemand het gaat lezen?

Ik ga er namelijk van uit dat niemand, en al helemaal geen drukke ondernemer, zijn best gaat doen om een taaie lap tekst door te worstelen, al is het nog zo interessant of belangrijk. 

Heeft u dus wat te melden, meld het dan op een toegankelijke manier.

Daar kan ik u bij helpen.

Aangenaam,  Bernadette Kroon